Bảng giá đổi sò sang rp mới nhất 2018 vừa được cập nhật.