Với tỉ lệ thắng khủng khiếp lên tới 57,5% - Chiến Binh Bất Tử Sion đang là hỗ trợ số 1 thời điểm hiện tại.