Đây là những lời dự đoán và những sự kiện trùng hợp đã diễn ra trong năm 2018. Chúng ta cùng xem thử nhé.